Soragyňyz barmy?

Eger-de önümlerimiz ýa-da kärhanamyz hakynda soraglaryňyz bar bolsa aşakda sorap bilersiňiz 24/7 Aragatnaşykda

Adresymyz

Türkmenistan, Mary welaýaty
Mary şäheri, Azady köçesi, 101-nji jaý

Iş wagtymyz

08:00-18:00

Habarlaş

Telefon: +993 522 5 75 25
+993 522 5 86 86
Email: contact@kilwan.info

Biziň Salgymyz